ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕਣ, ਜਾਉਣ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਲਾਲ ਸਿਗਨਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੜਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ

08-12-2021 0 Answers
0 0